Projekt Fit International

Življenjski stil, ki ga danes živimo, je precej drugačen, kot je bil pred desetletji in celo pred nekaj leti. Nove tehnologije so dodobra spremenile načine našega vsakodnevnega delovanja, sprejemanja in podajanja informacij, učenja in mišljenja. Toda eno je ostalo nespremenjeno, človeško telo za zdravo in uspešno delovanje potrebuje gibanje. Tega pa je med mladimi in tudi starejšimi premalo, čeprav je znanost že davno dokazala, da gibanje pozitivno vpliva tako na naše telo kot tudi na možgane ter s tem na procese učenja in mišljenja. Redna telesna dejavnost varuje pred kroničnimi nenalezljivimi boleznimi (KNB), krepi kosti in mišice, vzdržuje psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa, pripomore k zmanjšanju stresa in depresije ter pomaga pri povečevanju samozavesti in samopodobe. Za doseganje zdravja potrebujejo otroci vsaj eno uro kontinuirane telesne dejavnosti na dan, aktiven življenjski slog v dobi otroštva pa pozitivno vpliva na življenjski slog človeka v odrasli dobi.

V skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije in v okviru znanstvenih dognanj je Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, razvila projekt Fit International, ki je postal v preteklih 20. letih prepoznan kot model dobre prakse tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. Projekt združuje številne izkušnje vrhunskih strokovnjakov, njegov osrednji namen pa je promocija telesne dejavnosti med mladimi in podajanje novih inovativnih strategij učenja. Te so danes še kako potrebne za uspešno in vseživljenjsko učenje na prav vseh ravneh šolanja. Fit International je osredotočen na spodbujanje telesne dejavnosti kot poglavitne dejavnosti zdravega načina življenja v najširšem smislu, kot tudi na razvoj novih smernic za poučevanje otrok in mladostnikov v sodobnem času, času digitalizacije.

Fit International pokriva naslednja področja: fizično aktivnost in šport (vloga telesne dejavnosti za preprečevanje nastanka bolezni in zdravljenje), izobraževanje (Fit pedagogika – novi inovativni načini poučevanja in učenja), fiziologijo, nevrološko znanost in izobraževalno nevrološko znanost.

V redni učni proces so bili programi in vsebine Fit International integrirani že v 156 sodelujočih šolah in vrtcih. Od leta 1999 do danes se je v okviru projekta izobraževalo več kot 5 000 vzgojiteljev in učiteljev, športnih pedagogov, zdravstvenih delavcev in drugih. Fit International sodeluje s številnimi nacionalnimi in tujimi inštitucijami, tujimi strokovnjaki s področja medicine, fiziologije, nevroloških znanosti in izobraževalne nevrološke znanosti.

Fit International ter njegove vsebine in programi so prepoznani kot inovativni, motivacijski in kakovostni, izvaja jih visoko izobražena ekipa strokovnjakov, ki je predana svojemu delu. Zajema usposabljanje učiteljev in vzgojiteljev, staršev, zdravstvenih delavcev in drugih strokovnih delavcev. Skozi leta so si pridobili ne le pozitivni ugled v očeh otrok, učiteljev in staršev, temveč tudi širše javnosti. Obenem pa je Fit International dokazal staršem, da za Fit pedagogiko usposobljeni vzgojitelji in učitelji izvajajo kvaliteten učni proces, ki vključuje oboje, učenje in gibanje.