7. marca
konferenčna večerja in druženje
Grand hotel Bernardin
všteto v prijavnino